Het risico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten (HVZ) binnen 10 jaar.

 

Het doel van de multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement is het bevorderen van een optimale behandeling van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. In de richtlijn wordt aangegeven op welke wijze deze patiënten kunnen worden geïdentificeerd. Ook worden adviezen gegeven over het verlagen van het risico door verandering van voeding en leefstijl, al dan niet in combinatie met medicatie (bron: NHG, 2011b). NHG staat voor Nederlands Huisartsen Genootschap.

Om het risico op het ontstaan van een hart- of vaatziekte te bepalen bij personen zonder hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis, wordt niet alleen naar individuele risicofactoren gekeken, maar ook naar het totale risicoprofiel, gebaseerd op geslacht, leeftijd, roken, bloeddruk en de verhouding totaal cholesterol/HDL cholesterol. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een risicotabel (zie tabel 1). Het 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte aan hart- en vaatziekten kan hierin worden afgelezen. Voor personen met diabetes mellitus of reumatoïde artritis wordt hiervoor 15 jaar bij de actuele leeftijd opgeteld.

Het 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten wordt uitgedrukt in een percentage en afgelezen op basis van leeftijd, geslacht, rookstatus, actuele bloeddruk en totaal cholesterol/HDL-cholesterol ratio.