Als gevolg van slagaderverkalking wordt de elasticiteit in de bloedvaten minder en hopen vet en kalk zich op.

 

We willen allemaal graag gezond oud worden. Dat is echter lang niet voor iedereen weggelegd. Hart- en vaatziekten behoren tot de belangrijkste, vroegtijdige doodsoorzaken in de meer ontwikkelde wereld. Daarnaast kunnen zij leiden tot chronische aandoeningen die de kwaliteit van het leven van velen ernstig aantasten. Mensen met suikerziekte, overgewicht of een te hoog cholesterol gehalte in het bloed hebben een verhoogd risico.

Het begint met het langzaam dichtslibben van onze slagaders ook slagaderverkalking of atheroslerose genoemd. Dit proces begint op steeds jongere leeftijd als gevolg van onze huidige westerse leefstijl (ongezonde voeding, weinig beweging, roken, stress). Je merkt niets van dit sluipend proces totdat het te laat is en de eerste symptomen zich aandienen. De schade aan de slagaders heeft dan al aanzienlijk vormen aan genomen. Wanneer men zich tijdig bewust zou zijn van de eerste tekenen van atherosclerose, kun men dit proces met leefstijlaanpassingen vertragen of zelfs terugdringen. Dat is goed nieuws!

In Nederland overlijden er per jaar 50.000 mensen door deze sluipmoordenaar en krijgen 250 mensen per dag een hart- of herseninfarct, soms met grote gevolgen. Door de vaatleeftijd te laten bepalen en tijdig in te grijpen kun u uw kans hierop aanzienlijk verkleinen.
Aan de risicofactoren kunnen wij bepalen of er reden is voor een vervolgonderzoek.

 

Een geduldige sluipmoordenaar

Gezondheid voelt aan als iets dat u wel of niet heeft. Voor uw gevoel bent u gezond totdat het tegendeel is bewezen, totdat u bijvoorbeeld wordt getroffen door een hartinfarct of een beroerte. In werkelijkheid zijn deze ziekten een abrupte fase in een ziekteproces dat al lang daarvoor is begonnen. Slagaderziekte heeft uw gezondheid ongemerkt al aangetast voordat de bom insloeg. Slagaderziekte is een geduldige sluipmoordenaar, maar u staat er niet machteloos tegenover. U kunt voorzorgsmaatregelen nemen door de risicofactoren in uw leefstijl zoveel mogelijk te beperken: niet roken, voldoende beweging, leren omgaan met stress. Niet alle risicofactoren heeft u in de hand, denk bijvoorbeeld aan leeftijd of erfelijke aanleg.