Spirometrie is een longfunctietest die bedoeld is om het ademhalingsstelsel te testen.

 

Longprobleem symptomen zijn sterk afhankelijk van het longprobleem. Toch zijn er ook longprobleem symptomen die algemeen zijn. Wat betekend dat zij over het algemeen bij een longprobleem ontstaan. Herkenbaar is het longprobleem symptoom dat de ademhaling beïnvloed. Dit kan variëren van kortademigheid, benauwdheid tot een snelle ademhaling. Zo ontstaan bij de zogenaamde stoflongen die veroorzaakt worden door asbest verschillende symptomen, zoals een droge kuch, vaak doet het hoesten pijn of veroorzaakt pijn in de borst. De kortademigheid die bij dit longprobleem hoort treedt meestal pas jaren later op. In het begin alleen maar bij lichamelijke inspanning later continue. Men raakt vermoeid, heeft geen trek meer in voeding en verliest gewicht. Later kan er een vergroting van de vingertoppen ontstaan. Het ernstigste symptoom is hartfalen.

Een gevaarlijk longprobleem is longkanker. Als zich hier symptomen openbaren dan is de ziekte meestal al uitgebreid. Bij longkanker kunnen de symptomen afkomstig zijn van de uitzaaiingen of van de tumor. De meest voorkomende symptomen bij dit longprobleem zijn hoesten, pijn op de borst, afvallen en vermoeidheid. Verder gevorderde longkanker kan symptomen veroorzaken als vergrootte vingertoppen. Zenuwuitval en het opzetten van de hals en/ of het gezicht. De eerste waarschuwing voor een longprobleem zijn de symptomen langdurig hoesten en een veranderde ademhaling.

Tijdens een spirometrie wordt u op het volgende getest:

1. Uw longvolume; d.w.z. de hoeveelheid lucht die u maximaal kunt in- en uitademen.
2. De 1- secondewaarde; d.w.z. het volume dat u in 1 seconde kunt uitademen.