Verzamelnaam voor ziektebeelden die gemeen hebben dat het hart tekortschiet.

 

Hartfalen is een aandoening, waarbij je hart er niet meer in slaagt om het lichaam tijdig te kunnen voorzien van genoeg zuurstof. Het is een ernstige aandoening waarop mensen met hartaandoeningen, longproblemen of diabetes relatief meer kans lopen. Daarom is het belangrijk om te weten wat nu precies de symptomen zijn van hartfalen en hoe er met behulp van BNP tijdig een diagnose kan worden gesteld om te kunnen beginnen met een geschikte behandeling. BNP is de afkorting van Brain Natriuretic Peptide. Dit is een stof die wordt afgescheiden door spiercellen in de hartkamers bij langdurig verhoogde druk.

 

Wat is hartfalen en hoe herken je het?

Gezondheid voelt aan als iets dat je wel of niet hebt. Voor je gevoel ben je gezond totdat het tegendeel is bewezen, totdat je bijvoorbeeld wordt getroffen door een hartinfarct of een beroerte. In werkelijkheid zijn deze ziekten een abrupte fase in een ziekteproces dat al lang daarvoor is begonnen. Slagaderziekte heeft je gezondheid ongemerkt al aangetast voordat de bom insloeg. Slagaderziekte is een geduldige sluipmoordenaar, maar je staat er niet machteloos tegenover. Je kunt voorzorgsmaatregelen nemen door de risicofactoren in je leefstijl zoveel mogelijk te beperken: niet roken, voldoende beweging, leren omgaan met stress.Niet alle risicofactoren heb je in de hand, denk bijvoorbeeld aan leeftijd of erfelijke aanleg.

Hartfalen is een ernstige aandoening, waarbij het hart er niet in slaagt om genoeg bloed door het lichaam te pompen om alle organen tijdig van zuurstof te kunnen voorzien. Hartfalen is dus niet hetzelfde als bijvoorbeeld een hartinfarct: Bij hartfalen is je hart gewoon operationeel maar slaagt het er niet goed genoeg in om zijn functie goed uit te voeren. Een verzwakking van het vermogen van het hart om bloed rond te pompen in het lichaam heeft vrij ernstige gevolgen en mensen kunnen er zelfs aan overlijden.

De meest voorkomende oorzaken van hartfalen zijn hart- en vaatziekten, longaandoeningen, een te hoge bloeddruk en diabetes. Zeker mensen met deze aandoeningen moeten dus extra alert zijn op de tekenen, die kunnen wijzen op mogelijk hartfalen, want ook hier geldt dat vroeg ingrijpen een enorm verschil kan maken in de mogelijkheid om de oorzaak van hartfalen adequaat te kunnen behandelen en weer volledig te kunnen genezen.

In de vroege stadia van hartfalen is er dikwijls geen sprake van echte symptomen. Kortademigheid bij inspanning en vermoeidheid zijn vaak met terugwerkende kracht aan te wijzen als vroege tekenen van hartfalen. Het lichaam heeft de neiging om hartfalen een tijd lang te compenseren, waardoor het lang onzichtbaar blijft. Uiteindelijk lukt dat niet meer en worden de inspanningen, die het lichaam moet leveren om dat te doen steeds groter. Dan worden heel snel de echte symptomen van hartfalen duidelijk:

  • Kortademigheid (bij inspanning, bij op de rug liggen en tijdens de slaap)
  • Oedeem (vocht vasthouden) in enkels, benen en buik
  • Gewichtstoename (door vasthouden van vocht in het lichaam)
  • Ernstige vermoeidheid en lusteloosheid
  • Onwel worden bij temperatuurwisselingen of kou (airconditioning, vriezer etc)
  • Een snelle of onregelmatige hartslag
  • Vaker ‘s nachts moeten plassen
  • Een vervelende kriebelhoest, die niet over gaat
  • Minder eetlust
  • Verzwakking van de spieren