COPD is een ongeneeslijke ziekte waarbij de longen steeds verder achteruit gaan.

Chronisch Obstructive Pumonary Disease (COPD) is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. Bij chronische bronchitis zijn de oorzaken vaak ontstekingsprocessen in de kleine luchtwegen. Bij longemfyseem gaan steeds meer longblaasjes verloren. Hierdoor wordt het opnemen van zuurstof steeds moeilijker. Er bestaat geen medicijn om COPD te genezen of te voorkomen De behandeling richt zich dus op het verminderen van de klachten en het voorkomen van verslechtering. Een miljoen Nederlanders heeft een longziekte. De persoonlijke, maatschappelijke en economische invloed van longziekten is groot. COPD behoort tot de ziekten met het hoogste sterftecijfer.

 

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactor voor COPD is roken. In ongeveer 85% van de gevallen wordt COPD veroorzaakt door roken. Hoe dit proces precies verloopt is nog niet bekend. Uiteindelijk krijgt 10-20% van de rokers COPD. Het is niet voorspelbaar wie COPD krijgt. Hoe meer en hoe langer men gerookt heeft, hoe groter de kans op COPD. Ongeveer 15% van de mensen met COPD speelt langdurige blootstelling aan fijnstof tijdens het werk een rol. Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Het is een verzameling van allerlei kleine deeltjes waaronder roet. Uitlaatgassen uit het verkeer zijn de belangrijkste bron, gevolgd door rook uit fabrieksschoorstenen en uit verwarmingsketels. Ook de scheepvaart draagt met rook en roet bij. Het inademen van fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Chronische blootstelling aan fijnstof verergert de symptomen bij mensen met COPD.

Naast roken zijn andere risicofactoren:

– Leeftijd;
– Etnische afkomst;
– Genetische factoren;
– Geslacht;
– Geboortegewicht;
– Tandvleesontsteking.

 

Symtomen

De belangrijkste symptomen van COPD zijn:

– Langdurige benauwdheid;
– Last van kortademigheid;
– Piepende ademhaling;
– Veel hoesten (rokerskuchje);
– Overmatige slijmvorming;
– Snel vermoeid na inspanning.