1) Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn ziekten van het hart en bloedvaten, zoals een hartinfarct of beroerte.

Diverse risicofactoren verhogen de kans op hart en vaatziekten. Sommige risicofactoren kun je beïnvloeden, aan andere kun je niets veranderen. Leeftijd is daarvan een voorbeeld. Met de ECG kunnen wij in een vroeg stadium constateren of er hartafwijkingen ontstaan zijn.

Een geduldige sluipmoordenaar
Gezondheid voelt aan als iets dat je wel of niet hebt. Voor je gevoel ben je gezond totdat het tegendeel is bewezen, totdat je bijvoorbeeld wordt getroffen door een hartinfarct of een beroerte. In werkelijkheid zijn deze ziekten een abrupte fase in een ziekteproces dat al lang daarvoor is begonnen. Slagaderziekte heeft je gezondheid ongemerkt al aangetast voordat de bom insloeg. Slagaderziekte is een geduldige sluipmoordenaar, maar je staat er niet machteloos tegenover. Je kunt voorzorgsmaatregelen nemen door de risicofactoren in je leefstijl zoveel mogelijk te beperken: niet roken, voldoende beweging, leren omgaan met stress.Niet alle risicofactoren heb je in de hand, denk bijvoorbeeld aan leeftijd of erfelijke aanleg.

ECG
Een ECG is een grafische weergave van de elektrische activiteit in de hartspier. De letters ECG staan voor Elektrocardiogram. Het ECG is bekend als een ‘hartfilmpje’, hoewel het eigenlijk meer registreert dan in beeld brengt. Een ECG registreert de elektrische prikkel die de spiercellen in het hart laat samentrekken. De meeste hartziekten hebben gevolgen voor het prikkelgeleidingssysteem en laten daarom sporen na op een ECG. Om een hartinfarct snel te kunnen herkennen, is een ECG een belangrijk onderzoek.Een ECG geeft veel informatie over hartziekten. Is er wel sprake van een hartziekte? Of is het een onschuldige afwijking? Is het een hartritmestoornis of gaat het om een hartinfarct van jaren geleden? Een ECG heeft talrijke toepassingen. Bij een HealthCheck herkennen de cardiologen belangrijke afwijkingen op het ECG. Het werk van onze cardioloog heeft wel wat weg van het werk van een rechercheur. Door vragen te stellen en een lichamelijk onderzoek te verrichten, verzamelt hij om te beginnen informatie. Om onnodige onderzoeken en onduidelijkheden te voorkomen, is de ‘eerste ronde’, met het vragen stellen en het lichamelijk onderzoek heel belangrijk.

Preventie heeft de toekomst
Er zijn steeds betere behandelingen voor hart- en vaatziekten. De dokter van de toekomst zal zich steeds meer bezighouden met het afremmen van slagaderziekte voordat de sluipmoordenaar heeft toegeslagen. Een succesverhaal is bijvoorbeeld het gebruik van cholesterolverlagers, die er mede voor gezorgd hebben dat het aantal doden door een hartziekte in de laatste jaren is afgenomen. Voorkomen van hart- en vaatziekten door goede informatie is de inzet van HealthCheck. Want preventie heeft de toekomst!

 

2) Hartritmestoornissen

Een hartritmestoornis is een terugkerende verstoring van het hartritme.

Een hartritmestoornis is een terugkerende verstoring van het hartritme. Het hart slaat dan te snel, te langzaam of onregelmatig. Er zijn veel verschillende soorten hartritmestoornissen.

Bij elke hartslag trekt het hart zich samen door een elektrische prikkel. Bij een normaal hartritme gaat dit in een regelmatig tempo. Bij een volwassene in rust klopt het hart 60 tot 70 keer per minuut. En tijdens inspanning 160 tot 180 keer per minuut.

Verstoringen van het ritme
Bij een hartritmestoornis is er iets mis met de vorming van de elektrische prikkel of met de geleiding van die prikkel. Er zijn verschillende afwijkingen:
• het hart klopt te snel
• het hart klopt te langzaam
• het hart klopt onregelmatig
• de boezems en kamers werken niet goed samen</br></br>

Als de hartslag continu boven de 100 slagen per minuut is, dan noemt men dit tachycardie. Een hartslag onder de 50 slagen per minuut heet bradycardie.ut.

Bradycardie
Bij bradycardie slaat het hart te weinig slagen per minuut. Deze hartritmestoornis kan onschuldig zijn en hoeft niet altijd behandeld te worden. Bij een te lage bloeddruk en duizeligheid is behandeling wel nodig.

Het hart slaat bij bradycardie minder dan 50 slagen per minuut. Normaal slaat het hart van een volwassen persoon 60 tot 80 keer per minuut. Tijdens inspanning kan dit oplopen tot 160 tot 180 per minuut.

Onschuldig of niet?
Bradycardie kan onschuldig zijn en hoeft niet altijd behandeld te worden. Bijvoorbeeld bij sporters. Goed getrainde sporters hebben vaak in rust een relatief lage hartslag. Dit komt omdat hun hartspier extra spiervezels heeft aangemaakt om krachtiger en efficiënter bloed rond te pompen. We noemen dit een sporthart.
Klachten en behandeling
Soms is behandeling nodig. Bijvoorbeeld als de hartslag te laag is om de hersenen van voldoende bloed en zuurstof te voorzien. Klachten die hierbij horen zijn:
• lage bloeddruk
• duizeligheid

 

3) Hartfalen

Verzamelnaam voor ziektebeelden die gemeen hebben dat het hart tekortschiet.

Hartfalen is een aandoening, waarbij je hart er niet meer in slaagt om het lichaam tijdig te kunnen voorzien van genoeg zuurstof. Het is een ernstige aandoening waarop mensen met hartaandoeningen, longproblemen of diabetes relatief meer kans lopen. Daarom is het belangrijk om te weten wat nu precies de symptomen zijn van hartfalen en hoe er met behulp van BNP tijdig een diagnose kan worden gesteld om te kunnen beginnen met een geschikte behandeling. Wat is hartfalen en hoe herken je het?Gezondheid voelt aan als iets dat je wel of niet hebt. Voor je gevoel ben je gezond totdat het tegendeel is bewezen, totdat je bijvoorbeeld wordt getroffen door een hartinfarct of een beroerte. In werkelijkheid zijn deze ziekten een abrupte fase in een ziekteproces dat al lang daarvoor is begonnen. Slagaderziekte heeft je gezondheid ongemerkt al aangetast voordat de bom insloeg. Slagaderziekte is een geduldige sluipmoordenaar, maar je staat er niet machteloos tegenover. Je kunt voorzorgsmaatregelen nemen door de risicofactoren in je leefstijl zoveel mogelijk te beperken: niet roken, voldoende beweging, leren omgaan met stress.Niet alle risicofactoren heb je in de hand, denk bijvoorbeeld aan leeftijd of erfelijke aanleg.

Hartfalen is een ernstige aandoening, waarbij het hart er niet in slaagt om genoeg bloed door het lichaam te pompen om alle organen tijdig van zuurstof te kunnen voorzien. Hartfalen is dus niet hetzelfde als bijvoorbeeld een hartinfarct: Bij hartfalen is je hart gewoon operationeel maar slaagt het er niet goed genoeg in om zijn functie goed uit te voeren. Een verzwakking van het vermogen van het hart om bloed rond te pompen in het lichaam heeft vrij ernstige gevolgen en mensen kunnen er zelfs aan overlijden.

De meest voorkomende oorzaken van hartfalen zijn hart- en vaatziekten, longaandoeningen, een te hoge bloeddruk en diabetes. Zeker mensen met deze aandoeningen moeten dus extra alert zijn op de tekenen, die kunnen wijzen op mogelijk hartfalen, want ook hier geldt dat vroeg ingrijpen een enorm verschil kan maken in de mogelijkheid om de oorzaak van hartfalen adequaat te kunnen behandelen en weer volledig te kunnen genezen.

In de vroege stadia van hartfalen is er dikwijls geen sprake van echte symptomen. Kortademigheid bij inspanning en vermoeidheid zijn vaak met terugwerkende kracht aan te wijzen als vroege tekenen van hartfalen. Het lichaam heeft de neiging om hartfalen een tijd lang te compenseren, waardoor het lang onzichtbaar blijft. Uiteindelijk lukt dat niet meer en worden de inspanningen, die het lichaam moet leveren om dat te doen steeds groter. Dan worden heel snel de echte symptomen van hartfalen duidelijk:

Kortademigheid (bij inspanning, bij op de rug liggen en tijdens de slaap)

Oedeem (vocht vasthouden) in enkels, benen en buik

Gewichtstoename (door vasthouden van vocht in het lichaam)

Ernstige vermoeidheid en lusteloosheid

Onwel worden bij temperatuurwisselingen of kou (airconditioning, vriezer etc)

Een snelle of onregelmatige hartslag

Vaker ‘s nachts moeten plassen

Een vervelende kriebelhoest, die niet over gaat

Minder eetlust

Verzwakking van de spieren

 

 

4) Probleemanalyse bloedvaten

Als gevolg van slagaderverkalking wordt de elasticiteit in de bloedvaten minder en hopen vet en kalk zich op.

We willen allemaal graag gezond oud worden. Dat is echter lang niet voor iedereen weggelegd. Hart- en vaatziekten vormen een van de belangrijkste, vroegtijdige doodsoorzaken in de westerse wereld. Daarnaast kunnen zij leiden tot chronische aandoeningen die de kwaliteit van het leven van velen ernstig aantasten. Mensen met suikerziekte, overgewicht of een te hoog cholesterol hebben een verhoogd risico.

Het begint met het langzaam dichtslibben van onze slagaders ook slagaderverkalking of atheroslerose genoemd. Dit proces begint op steeds jongere leeftijd als gevolg van onze huidige westerse leefstijl (ongezonde voeding, weinig beweging, roken, stress). Je merkt niets van dit sluipend proces totdat het te laat is en de eerste symptomen zich aandienen. De schade aan de slagaders heeft dan al aanzienlijk vormen aan genomen. Wanneer jij je tijdig bewust zou zijn van de eerste tekenen van atherosclerose, kun je dit proces met leefstijlaanpassingen vertragen of zelfs terugdringen. En dat is goed nieuws.

Per jaar overlijden er 50.000 mensen door de sluipmoordenaar. Daarnaast krijgen 250 mensen per dag een hart- of herseninfarct met soms grote gevolgen. Door je vaatleeftijd te laten bepalen en tijdig in te grijpen kun jij je kans hierop aanzienlijk verkleinen.
Aan de risicofactoren kunnen wij bepalen of er reden is voor een vervolgonderzoek.

Een geduldige sluipmoordenaar
Gezondheid voelt aan als iets dat je wel of niet hebt. Voor je gevoel ben je gezond totdat het tegendeel is bewezen, totdat je bijvoorbeeld wordt getroffen door een hartinfarct of een beroerte. In werkelijkheid zijn deze ziekten een abrupte fase in een ziekteproces dat al lang daarvoor is begonnen. Slagaderziekte heeft je gezondheid ongemerkt al aangetast voordat de bom insloeg. Slagaderziekte is een geduldige sluipmoordenaar, maar je staat er niet machteloos tegenover. Je kunt voorzorgsmaatregelen nemen door de risicofactoren in je leefstijl zoveel mogelijk te beperken: niet roken, voldoende beweging, leren omgaan met stress.Niet alle risicofactoren heb je in de hand, denk bijvoorbeeld aan leeftijd of erfelijke aanleg.

ECG
Een ECG is een grafische weergave van de elektrische activiteit in de hartspier. De letters ECG staan voor Elektrocardiogram. Het ECG is bekend als een ‘hartfilmpje’, hoewel het eigenlijk meer registreert dan in beeld brengt. Een ECG registreert de elektrische prikkel die de spiercellen in het hart laat samentrekken. De meeste hartziekten hebben gevolgen voor het prikkelgeleidingssysteem en laten daarom sporen na op een ECG. Om een hartinfarct snel te kunnen herkennen, is een ECG een belangrijk onderzoek.Een ECG geeft veel informatie over hartziekten. Is er wel sprake van een hartziekte? Of is het een onschuldige afwijking? Is het een hartritmestoornis of gaat het om een hartinfarct van jaren geleden? Een ECG heeft talrijke toepassingen. Bij een HealthCheck herkennen de cardiologen belangrijke afwijkingen op het ECG. Het werk van onze cardioloog heeft wel wat weg van het werk van een rechercheur. Door vragen te stellen en een lichamelijk onderzoek te verrichten, verzamelt hij om te beginnen informatie. Om onnodige onderzoeken en onduidelijkheden te voorkomen, is de ‘eerste ronde’, met het vragen stellen en het lichamelijk onderzoek heel belangrijk.

Preventie heeft de toekomst
Er zijn steeds betere behandelingen voor hart- en vaatziekten. De dokter van de toekomst zal zich steeds meer bezighouden met het afremmen van slagaderziekte voordat de sluipmoordenaar heeft toegeslagen. Een succesverhaal is bijvoorbeeld het gebruik van cholesterolverlagers, die er mede voor gezorgd hebben dat het aantal doden door een hartziekte in de laatste jaren is afgenomen. Voorkomen van hart- en vaatziekten door goede informatie is de inzet van HealthCheck. Want preventie heeft de toekomst!

 

5) Longfunctie

Spirometrie is een longfunctietest die bedoeld is om het ademhalingsstelsel te testen.

Longprobleem symptomen zijn sterk afhankelijk van het longprobleem. Toch zijn er ook longprobleem symptomen die algemeen zijn. Wat betekend dat zij over het algemeen bij een longprobleem ontstaan. Herkenbaar is het longprobleem symptoom dat de ademhaling beïnvloed. Dit kan variëren van kortademigheid, benauwdheid tot een snelle ademhaling. Zo ontstaan bij de zogenaamde stoflongen die veroorzaakt worden door asbest verschillende symptomen op zoals een droge kuch, vaak doet het hoesten pijn of veroorzaakt pijn in de borst. De kortademigheid die bij dit longprobleem hoort treedt meestal pas jaren later op. In het begin alleen maar bij lichamelijke inspanning later continue. Men raakt vermoeid, heeft geen trek meer in voeding en verliest gewicht. Later kan er een vergroting van de vingertoppen ontstaan. Het ernstigste symptoom is hartfalen.

Een gevaarlijk longprobleem is longkanker. Als zich hier symptomen openbaren dan is de ziekte meestal al uitgebreid. Bij longkanker kunnen de symptomen afkomstig zijn van de uitzaaiingen of van de tumor. De meest voorkomende symptomen bij dit longprobleem zijn hoesten, pijn op de borst, afvallen en vermoeidheid. Verder gevorderde longkanker kan symptomen veroorzaken als vergrootte vingertoppen. Zenuwuitval en het opzetten van de hals en/ of het gezicht. De eerste waarschuwing voor een longprobleem zijn de symptomen langdurig hoesten en een veranderde ademhaling.

Tijdens een spirometrie wordt u op het volgende getest:

1. Uw longvolume; d.w.z. de hoeveelheid lucht die u maximaal kunt in- en uitademen.
2. De 1- secondewaarde; d.w.z. het volume dat u in 1 seconde kunt uitademen.

 

 

6) COPD onderzoek

COPD is een ongeneeslijke ziekte waarbij de longen steeds verder achteruit gaan.

Chronisch Obstructive Pumonary Disease (COPD) is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. Bij chronische bronchitis zijn de oorzaken vaak ontstekingsprocessen in de kleine luchtwegen. Bij longemfyseem gaan steeds meer longblaasjes verloren. Hierdoor wordt het opnemen van zuurstof steeds moeilijker. Er bestaat geen medicijn om COPD te genezen of te voorkomen De behandeling richt zich dus op het verminderen van de klachten en het voorkomen van verslechtering. Een miljoen Nederlanders heeft een longziekte1. De persoonlijke, maatschappelijke en economische impact van longziekten is groot. COPD behoort tot de ziekten met het hoogste sterftecijfer.

Risicofactoren
De belangrijkste risicofactor voor COPD is roken. In ongeveer 85% van de gevallen wordt COPD veroorzaakt door roken. Hoe dit proces precies verloopt is nog niet bekend. Uiteindelijk krijgt 10-20% van de rokers COPD. Het is niet voorspelbaar wie COPD krijgt. Hoe meer en hoe langer men gerookt heeft, hoe groter de kans op COPD. Ongeveer 15% van de mensen met COPD speelt langdurige blootstelling aan fijnstof tijdens het werk een rol. Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Het is een verzameling van allerlei kleine deeltjes waaronder roet. Uitlaatgassen uit het verkeer zijn de belangrijkste bron, gevolgd door rook uit fabrieksschoorstenen en uit verwarmingsketels. Ook de scheepvaart draagt met rook en roet bij. Het inademen van fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Chronische blootstelling aan fijnstof verergert de symptomen bij mensen met COPD.

Naast roken zijn andere risicofactoren: – Leeftijd;
– Etnische afkomst;
– Genetische factoren;
– Geslacht;
– Geboortegewicht;
– Tandvleesontsteking.

Symtomen
De belangrijkste symptomen van COPD zijn: – Langdurige benauwdheid;
– Last van kortademigheid;
– Piepende ademhaling;
– Veel hoesten (rokerskuchje);
– Overmatige slijmvorming;
– Snel vermoeid na inspanning.

 

7) Cholesterol

Een te hoog cholesterol kan het risico op hart- en vaatziekten vergroten.

Cholesterol is een belangrijke stof voor het menselijk lichaam. Het speelt een belangrijke rol in het dagelijks functioneren van uw lichaam. Cholesterol zit in veel dierlijke en plantaardige producten die we eten maar het overgrote deel maakt het lichaam zelf.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen LDL en HDL Cholesterol. Beide zijn zogenaamde lipoproteïnen. LDL cholesterol staat voor ‘low-density-lipoprotein’ en HDL staat voor ‘high-density-lipoprotein’. LDL cholesterol bevat 45% cholesterol en slechts 25% eiwit. HDL cholesterol bevat slechts 20% cholesterol en ongeveer 50% eiwit.

LDL wordt het ‘slechte cholesterol’  genoemd. LDL vervoert cholesterol naar de cellen en spieren. Onderweg nestelt LDL zich gemakkelijk in de wanden van de slagaders waardoor deze kunnen vernauwen en zelfs dichtslibben (slagaderverkalking).

HDL wordt het ‘goede cholesterol’ genoemd. HDL vervoert het teveel aan cholesterol in LDL naar de lever waar het wordt afgebroken.

Om een goed beeld te krijgen van uw cholesterolgehalte wordt niet alleen de waarde van het HDL en LDL gehalte gemeten maar ook de cholesterolratio. Dit is de verhouding tussen het totaal cholesterol en het HDL cholesterol in uw lichaam.

Risicofactoren
De belangrijkste risicofactoren voor een te hoge bloeddruk zijn:

Consumeren van teveel verzadigde vetten;

Roken;

Hoge bloeddruk;

Suikerziekte (Diabetes Mellitus);

Traag werkende schildklier;

Te weinig beweging;

Overgewicht;

Erfelijkheid en

Leeftijd (cholesterolgehalte stijgt naarmate je ouder wordt).

Hoe meer risicofactoren u heeft, hoe groter is uw risico.

Risico’s
Het eerder besproken ‘slechte cholesterol’ (LDL) zorgt uiteindelijk voor slagaderverkalking. Dit is een proces waarbij de wand van de slagaders steeds dikker worden door verkalking. Deze verdikking van de wand kan uiteindelijk leiden tot vernauwing van het bloedvat en problemen geven met de doorbloeding van organen en weefsels.

Slagaderverkalking kan uiteindelijk weer leiden tot hart- en vaatziekten zoals:

Hartinfarcten;

Angina Pectoris (onprettig/pijngevoel op de borst);

Beroertes (verzamelnaam herseninfarct en hersenbloeding);

Tia’s (bloedvat dat tijdelijk afgesloten wordt) en

Etalagebenen (vernauwing slagaders in benen).

Symptomen
Er zijn geen symptomen waaraan een te hoog cholesterolgehalte te herkennen is.

 

 

8) Triglyceriden

Triglyceriden zijn vetten in het bloed die door het lichaam als energiebron gebruikt worden.

Triglyceriden vallen eigenlijk niet onder de categorie cholesterol, maar het hangt er wel sterk mee samen. T Triglyceriden zijn eigenlijk een soort van vetcellen in je bloedbaan. Dit vet wordt door je lichaam gebruikt als energiebron en meer dan 90% van het vet in voeding bevat triglyceriden. Het is het meest voorkomende vet in je lichaam!

Dit vet wordt niet alleen uit voeding gehaald. Je eigen lever zorgt ook voor de aanmaak van triglyceriden! Elke dag hebben wij energie nodig om te kunnen functioneren. Niet alleen om te bewegen, maar om te denken en bijvoorbeeld voor het verteren van voeding. Deze energie halen we uit calorieën. Wanneer we meer calorieën in ons lichaam hebben dan dat we op dat moment verbruiken, dan zal dit worden omgezet in vet en worden opgeslagen. Uit de overtollige calorieën (suikers en koolhydraten) worden triglyceriden geproduceerd.

Mensen die veel suikers en koolhydraten eten hebben erg veel calorieën in hun lichaam. Het zijn er meer dan het lichaam nodig heeft voor verbranding, dus dit wordt allemaal omgezet in vetten en het resultaat is logisch: te hoge triglyceridenwaarden.

 

 

9) Zuurstof in het bloed

Bij een verlaagde zuurstofsaturatie voelen mensen zich niet prettig

Zuurstofsaturatie is de term die gebruikt wordt om te bepalen hoeveel zuurstof weefsels in het hele lichaam, of in bepaalde delen van het lichaam, wordt opgenomen. Bij een verlaagde zuurstofsaturatie voelen mensen zich niet prettig. Een voorbeeld hiervan is hypoxie; het lichaam krijgt niet voldoende zuurstof. Vaak komt dit voor bij mensen die op grote hoogte verblijven. Ook in de luchtvaart is er sprake van hypoxie als de luchtdruk in de cabine wegvalt. Ook mensen met aandoeningen zoals COPD of andere longziektes hebben last van een verminderde saturatie, waardoor hoofdpijn, vermoeidheid, versnelde hartslag en kortademigheid kunnen plaatsvinden. Soms krijgt men blauw aangelopen vingers, en soms toevallen. Ook kan er een gevoel van euforie ontstaan of een verwardheid.

 

 

10) Stress

Je raakt in een burn-out na een langdurig proces van overbelasting, de stress.

Er is een duidelijke link tussen stress en het ontstaan van ziektes, een link die zo sterk is dat het mogelijk is een ziekte te voorspellen aan de hand van de mate van stress. Verkeerde stress die chronisch wordt kan de weerstand verminderen met een ziekte tot gevolg. Met name mentale stress kan het immuunsysteem onderdrukken waardoor het natuurlijke afweersysteem van het lichaam uitgeschakeld wordt. Hierdoor hebben ziektes vrij spel om zich te ontwikkelen.

Jarenlang werd vastgesteld dat ziekten zich makelijker konden ontwikkelen door stressvolle periodes bij mensen en dieren. Vele dokters stelden vast dat emotionele omstandigheden geen goed deden bij hun patiënten. Enkele artsen deden wetenschappelijk onderzoek naar de mate van stress en stelde een tabel samen waar men een cijfer toekende aan de mate van mentale stress. Oorzaken zijn  bijvoorbeeld; dood van levenspartner, echtscheiding, verlies van baan, of andere pijnlijke ervaringen.

Levenshouding bepaalt in sterke mate hoe een persoon met stress en daarmee met de kans op ziektes om kan gaan. Van alle oorzaken in elke vorm van kanker spelen neurotische factoren de grootste rol. Aanhoudende zorgen, gebrek aan hoop en goede vooruitzichten en teleurstellingen kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een ziekte.

Naar aanleiding van de resultaten van de HealthCheck kijken wij voor u wat de mogelijkheden zijn om de stress te lijf te gaan. Hiervoor zijn diverse behandelmethoden reeds zeer succesvol!

 

11) PTSS

Verzamelnaam groep klachten die ontstaan na meemaken traumatische gebeurtenis.

Ieder mens maakt nare dingen mee. Dat hoort bij het leven. Meestal verdwijnt zo’n nare gebeurtenis na verloop van tijd uit uw gedachten. Maar sommige ervaringen zijn zo schokkend dat u ze moeilijk kunt vergeten. Dat geldt bijvoorbeeld voor een ernstig verkeersongeluk, een overval, mishandeling of seksueel geweld. Of een aanslag of oorlogsgeweld. Als u zoiets meemaakt, kan dat uw leven helemaal ontregelen. Het kost tijd om van zo’n gebeurtenis te herstellen. U verwerkt de gebeurtenis langzaam en pakt de draad van het dagelijks leven weer op. Hoe lang zo’n verwerking duurt, is voor iedereen verschillend.

Maar het kan zijn dat het niet lukt de schokkende gebeurtenis te verwerken. Dat merkt u aan allerlei lichamelijke en psychische klachten. U heeft bijvoorbeeld hartkloppingen, schrikt snel en bent somber. Als u zulke klachten heeft, heeft u misschien een posttraumatische-stressstoornis (PTSS). Dan is de gebeurtenis zo schokkend voor u geweest, dat u last houdt van veel spanning en stress. Uw leven na (=post) de schokkende (=traumatische) gebeurtenis is ernstig verstoord.

 

12) Bloeddruk

Een hoge bloeddruk (hypertensie) is schadelijk voor het lichaam.

Het hart pompt bloed in de bloedvaten door zich bij elke hartslag samen te trekken en dan weer te ontspannen. Dit geeft een bepaalde druk in de bloedvaten en dat noemen we de bloeddruk.
De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter en wordt uitgedrukt in twee getallen. Het eerste getal is de bovendruk: de druk wanneer het hart zich samentrekt. Het tweede getal is de onderdruk: de druk wanneer het hart zich ontspant. Als we willen weten of iemand een hoge bloeddruk heeft kijken we vooral naar de bovendruk. Dit geeft de beste schatting van het risico op hart- en vaatziekten.

We spreken van hoge bloeddruk als de bovendruk 140 of hoger is. Bij mensen die ouder zijn dan 80 jaar wordt een bovendruk van 160 geaccepteerd. De bloeddruk verandert voortdurend, afhankelijk van lichaamshouding, activiteiten en spanningen. Daarom is één meting niet voldoende en wordt de meting herhaald. Van deze twee metingen nemen we het gemiddelde.

Risicofactoren
De belangrijkste risicofactoren voor een te hoge bloeddruk zijn:

Roken;

Hoog cholesterol;

Suikerziekte (Diabetes Mellitus);

Overgewicht;

Langdurig stress;

Gebruik van veel zout, drop en alcohol;

Gebruik bepaalde medicijnen

Erfelijkheid.

 

Risico´s
Wanneer u een te hoge bloeddruk hebt zult u hier niets van merken. Wanneer uw vaten voortdurend onder druk staan kan dit wel schade aanrichten aan uw organen waaronder:

Hartspier;

Slagaders;

Ogen;

Nieren en

Hersenen.

Wanneer uw bloeddruk langdurig te hoog is worden de wanden van de slagaders beschadigd. Hierdoor ontstaat slagaderverkalking. Dit is een proces waarbij de wand van de slagaders steeds dikker worden door verkalking. Deze verdikking van de wand kan uiteindelijk leiden tot vernauwing van het bloedvat en problemen geven met de doorbloeding van organen en weefsels.

 

13) Diabetes

Diabetes heet ook wel suikerziekte. Diabetes kan op den duur leiden tot gevolgen overal in het lichaam.

Diabetes is de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Het is een chronische ziekte die voor veel andere problemen zorgt. Veel mensen met diabetes krijgen ook te maken met bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, uitval van nieren en slechtziendheid.

Aantal Nederlanders die weten dat ze diabetes hebben: 834.100.

Mensen met diabetes bij wie de diagnose nog niet is gesteld: minstens 200.000.

In totaal zijn er in Nederland zo’n miljoen mensen met diabetes.

750.000 Nederlanders zitten in de gevarenzone om diabetes type 2 te krijgen.

Jaarlijks horen 52.700 Nederlanders dat ze diabetes hebben.

Het aantal Nederlanders met diabetes is tussen 2000 en 2011 met ruim de helft gestegen.

Gevolgen van diabetes: complicaties

Een geduldige sluipmoordenaar
GVeel mensen met diabetes krijgen te maken met langetermijngevolgen van diabetes: complicaties. Die komen vooral door hoge bloedsuikers, beschadigde bloedvaten en hoge bloeddruk en cholesterol.

40-56% van de mensen met diabetes heeft last van één of meerdere chronische complicaties van diabetes. Dus 1 op de 2 mensen. Vaak hebben ze daar al mee te maken op het moment van de diagnose, wanneer ze al een hele tijd ongemerkt diabetes hadden.

De resterende levensverwachting voor mensen met diabetes op 45-jarige leeftijd is tien jaar korter dan voor leeftijdsgenoten zonder diabetes. Dat komt vooral door de gevolgen van diabetes.

Van de mensen met diabetes tussen 15 en 64 jaar is ongeveer een kwart geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Ook dit hangt vooral samen met de gevolgen of slecht te reguleren bloedsuiker.

Bekende gevolgen van diabetes:

Hart- en vaatziekten: 10-43% van de mensen met diabetes krijgt hiermee te maken, waarvan het merendeel mensen met diabetes type 2.
1 op de 10 sterfgevallen aan hart- en vaatziekten komt door diabetes. Het risico op hart- en vaatziekten is voor mensen met diabetes twee- tot viermaal zo hoog als voor mensen zonder type 2 diabetes.

Oogproblemen: 4-46%, oplopend naar 82% na 20 jaar diabetes type 1.

Nierschade: 5-40%, afhankelijk van het aantal jaren diabetes, waarvan het merendeel mensen met diabetes type 1.

Aangetaste zenuwen: 6-34%, afhankelijk van het aantal jaren diabetes.

Dementie en schade aan het brein: tot twee keer zo grote kans op mentale achteruitgang. Tot 8% van de gevallen van dementie komt door diabetes.

Depressie: 1 op de 6 mensen met diabetes lijdt aan depressie. Dat is twee keer vaker dan in de algemene bevolking.

HealthCheck diabetes test:
Of iemand echt diabetes heeft, kan alleen een bloedtest duidelijk maken. Dat gebeurt met een vingerprikje. In een druppel bloed wordt gemeten wat de bloedsuiker is op dat moment: hetbloedglucosegehalte.

 

14) BMI

Iedereen in Nederland heeft recht op een gezond gewicht en berekenen we de BMI.

Bij overgewicht en obesitas is er te veel overtollig vet in het lichaam opgeslagen. Om te bepalen wanneer er sprake is van een te hoog gewicht wordt de Body Mass Index (BMI) berekend.

Hoe hoger de Body Mass Index (BMI) hoe meer risico op gezondheidsproblemen. Mensen met ernstig overgewicht (obesitas) lopen meer gezondheidsrisico’s. Zij hebben vaak een ongezondere leefstijl en leven vaak ook korter dan mensen zonder overgewicht.

Je vermindert de gezondheidsrisico’s door al 5 tot 15% van je gewicht af te vallen.
Voor een persoonlijk voedingsadvies en vragen over een gezond gewicht en afvallen kun je terecht bij een diëtist of een gewichtsconsulent.
Bij overgewicht en obesitas is er te veel overtollig vet in het lichaam opgeslagen. Om te bepalen wanneer er sprake is van een te hoog gewicht wordt de Body Mass Index (BMI) berekend. We spreken van overgewicht bij een BMI hoger dan 25kg/m2 en van obesitas bij een BMI hoger dan 30kg/m2.

Je Body Mass Index zegt niets over hoe het vet over het lichaam verdeeld is. Bij de één zit het rond de middel, bij de ander op de billen en heupen.

Iemand met een goed BMI maar wel veel buikvet loopt gezondheidsrisico’s. Door je middelomtrek te meten weet je hoe het met jouw buikvet is. De middelomtrek is een maat voor de hoeveelheid vet in de buikholte. De middelomtrek is onafhankelijk van de lengte maar hangt nauw samen met de BMI en het totale gehalte lichaamsvet.

In Nederland is overgewicht aan het uitgroeien tot een ware epidemie. De tabellen hieronder geven over de periode van 2000-2009 aan welk percentage van de volwassenen een te hoog gewicht heeft, uitgesplitst per geslacht en leeftijdsgroep.

De gegevens zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquêtes van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze enquête wordt deelnemers gevraagd zelf hun lengte en gewicht in te vullen. Aangezien mensen geneigd zijn hun gewicht te onderschatten, zijn deze cijfers waarschijnlijk aan de lage kant en is in werkelijkheid de situatie ernstiger.

Onder mannen (53%) komt overgewicht meer voor dan onder vrouwen (42%). Uit dit onderzoek blijkt ook dat ongeveer 12% van de Nederlanders met ernstig overgewicht kampt (BMI boven de 30).

 

15) Lichaamsvocht

Waarom meten? Lichaamsvocht is de meest belangrijke component in het totaalgewicht.

Het lichaamsvocht maakt ongeveer de helft tot twee derde van het lichaamsgewicht van een gemiddelde persoon uit. Vetweefsel heeft een lager percentage vocht en vrouwen hebben gewoonlijk meer vet, zodat het vochtpercentage bij de gemiddelde vrouw lager is (52 tot 55%) dan bij de gemiddelde man (60%). Het percentage lichaamsvocht is ook lager bij ouderen en bij mensen met overgewicht. Een persoon van 70 kg bevat ongeveer 40 liter lichaamsvocht: hiervan bevindt zich 23 tot 27 liter in de cellen, acht liter in de ruimte tussen de cellen en iets minder dan vier liter, of ongeveer 8% van de totale hoeveelheid vocht, in de bloedsomloop. Het lichaam regelt de hoeveelheid vocht in elk van deze reservoirs. Het lichaamsvocht wordt naar behoefte verplaatst om de hoeveelheid in elk reservoir min of meer constant te houden, zodat het lichaam normaal kan functioneren.

De vochtinname moet in evenwicht zijn met het vochtverlies. Om de vochtbalans in stand te houden en ter bescherming tegen uitdroging, de vorming van nierstenen en andere medische problemen, dienen gezonde volwassenen per dag ten minste 1½ tot 2 liter te drinken. Het is beter te veel te drinken dan te weinig, omdat het voor het lichaam veel gemakkelijker is overtollig vocht uit te scheiden dan vocht vast te houden. Wanneer de nieren normaal functioneren, kan het lichaam echter sterk uiteenlopende hoeveelheden ingenomen vocht aan.

 

16) Vetgehalte

Het vetpercentage geeft een indicatie van de exacte lichaamssamenstelling.

Wie wil afvallen, wil vet verliezen. Een bodybuilder wil een zo laag mogelijk vetpercentage zodat de definitie en kwaliteit van de spieren goed te zijn is. Een gezond vetpercentage ligt bij mannen tussen de 15% en 20% en bij vrouwen tussen de 25% en 30%. Bodybuilders streven naar een veel lager vetgehalte. Naarmate je ouder wordt zal het lichaamsvet eerder naar de 20% (mannen) en de 30% (vrouwen) gaan. In de vetmassa vindt er nauwelijks stofwisseling plaats, terwijl de verbranding met name in de spiermassa gebeurt. Vet wat zich op de buik afzet, geeft een verhoogd gezondheidsrisico.

De HealthCheck meting
Bij de HealthCheck meting  wordt de elektrische weerstand in het lichaam gemeten. Via de elektrodes wordt een klein signaal door het lichaam geleid. Doordat lichaamsvet een andere weerstand heeft dan bijvoorbeeld spiermassa, kan het apparaat het vetpercentage meten.

 

17) Slaapapneu analyse

Slaapapneu betekent letterlijk ‘niet ademen tijdens de slaap’.

Slaapapneu is een ademhalingsstoornis waarbij je vaak adempauzes neemt tijdens het slapen. Dit gebeurt minstens 5 keer per uur, de meeste mensen hebben twintig tot zestig adempauzes, daarom worden ze niet uitgerust wakker. Slaapapneu is een levensbedreigende aandoening die tot heel veel medische problemen kan lijden. Het kan zelfs het risico op een beroerte verhogen.

Ademstilstand of apneu (Grieks …, niet ademen) is de medische term voor een onderbreking van de ademhaling van langer dan 10 seconden. Tijdens een apneu is er geen beweging van de spieren betrokken bij de ademhaling en de longinhoud blijft in eerste instantie onveranderd.

Zeer luid snurken kan een teken zijn van deze ernstigere aandoening: obstructief slaapapneu syndroom (OSAS). Tong en kaakspieren ontspannen gedurende de slaap en blokkeren de ademstroom geheel of gedeeltelijk gedurende de slaap.

Uit het onderzoek van de Stichting Slaap Apneu Research is aannemelijk gemaakt dat er tenminste 500.000 patiënten in Nederland moeten zijn met slaapapneu. Slechts 80.000 daarvan zijn bekend en worden behandeld. Dat betekent ook dat 420.000 mensen de ziekte en klachten hebben, maar die dat die nog niet kunnen worden toegeschreven worden aan slaapapneu.

Slaapstoornissen ontregelen het gezin, het werk en de privétijd. Slaapapneu heeft een veel grotere impact dan alleen “niet slapen”. Er ontstaan afwijkingen in drie essentiële systemen. Stofwisselingsstoornissen, stress-gerelateerde stoornissen en stoornissen in het psychosociaal en cognitief functioneren.

Overgewicht, suikerziekte, hoge bloeddruk in het begin, maar longfunctiestoornissen, hart- en vaatziekten en langdurig ziekteverzuim in het vervolg. Stress en vermoeidheid, slaperigheid overdag, concentratiestoornissen en vergeetachtigheid maken het bonte beeld compleet. Het aantal ongevallen thuis, op het werk en in het verkeer dat direct aan de vermoeidheid ten gevolge van slaapstoornissen is toe te rekenen is aanzienlijk. Hoeveel is niet bekend.

Slaapapneu is gevaarlijk. Als het niet wordt behandeld kan men eraan dood gaan.

HealthCheck doet een vooronderzoek of er sprake kan zijn van slaapapneu.

 

18) Risicoscore NHG

Het risico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten (HVZ) binnen 10 jaar.

Het doel van de multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement is het bevorderen van een optimale behandeling van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. In de richtlijn wordt aangegeven op welke wijze deze patiënten kunnen worden geïdentificeerd. Ook worden adviezen gegeven over het verlagen van het risico door verandering van voeding en leefstijl, al dan niet in combinatie met medicatie (NHG, 2011b).

Om het risico op het ontstaan van een hart- of vaatziekte te bepalen bij personen zonder hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis, wordt niet alleen naar individuele risicofactoren gekeken, maar ook naar het totale risicoprofiel, gebaseerd op geslacht, leeftijd, roken, systolische bloeddruk en de verhouding totaal cholesterol/HDL cholesterol. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een risicotabel (zie tabel 1). Het 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte aan hart- en vaatziekten kan hierin worden afgelezen. Voor personen met diabetes mellitus of reumatoïde artritis wordt hiervoor 15 jaar bij de actuele leeftijd opgeteld.

Het 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten wordt uitgedrukt in een percentage en afgelezen op basis van leeftijd, geslacht, rookstatus, actuele systolische bloeddruk en totaal cholesterol/HDL-cholesterol ratio.

 

Start hier de BedrijvenCheck!