In mijn werk heb ik het geluk om regelmatig te spreken met ondernemers die met veel passie hun bedrijf hebben opgebouwd. Tijdens dit gesprek wordt de ondernemer wel of niet vergezeld van een HR collega. Regelmatig hoor ik dat na jaren van krimp en een hoge mate van werkeloosheid de verhoudingen op de arbeidsmarkt aan het kantelen zijn en ik merk heel duidelijk dat – naast overige primaire en secundaire arbeidvoorwaarden – de aandacht voor de interne collega’s belangrijker wordt. Goede medewerkers zijn vaak het grootste kapitaal van een bedrijf, goed werkgeverschap zorgt ervoor dat goede mensen het bedrijf trouw blijven. Naast het feit dat de ondernemer zuinig moet zijn op goede mensen, is er overigens ook een wettelijke verplichting om aandacht te geven aan uw medewerker. Dit is vastgelegd in de Arbowet en in artikel 18 staat dat u uw medewerker in de gelegenheid moet stellen om deel te nemen aan een onderzoek betreffende zijn of haar gezondheid en wat de impact is van de werkzaamheden op zijn/haar gezondheid.

 

De zorg voor medewerkers is belangrijk, maar dit moet wel efficiënt, laagdrempelig en van een uitstekende kwaliteit zijn.  Bedrijven hebben het druk, er is in de agenda weinig ruimte voor bijvoorbeeld een PMO (Preventief Medisch Onderzoek). Er wordt dan ook heel positief gereageerd op mogelijkheden om de PMO in het bedrijf zelf af te nemen of op een van onze landelijke dekkende checkpoint. Dit zorgt ervoor dat de medewerker vaak niet meer dan 30 tot 60 minuten van de werkvloer is, in plaats van af te reizen naar een locatie waar de controlerende instantie gevestigd is. Meedenken met u en met uw mensen, daar gaat het ons om. www.nationalebedrijvencheck.nl