Nationale BedrijvenCheck B.V. betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van haar website. Dat geldt ook voor de informatie van derden die zij op haar site ter beschikking stelt. Maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.

Bepaalde delen op deze website verwijzen naar derden. Nationale BedrijvenCheck B.V. heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden. Nationale BedrijvenCheck aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden.

De informatie op deze website is als aanvulling bedoeld en niet als vervanging van de informatie of advies van uw behandelend arts of behandelend specialist. Nationale BedrijvenCheck B.V. staat geen advertenties toe op haar website, en stelt het niet op prijs om die reden te worden benaderd door een externe partij.